فهرست فرم ها

  ثبت نام استخر ویژه آقایان

  ثبت نام استخر ویژه بانوان

  بدمینتون بانوان

  ثبت مدارک تیمی والیبال بانوان
فقط نامه حراست و سلامت بارگذاری شود
  ثبت مدارک فردی والیبال بانوان

  دارت بانوان

  دارت آقایان

  شنا 50 متر و 100 متر

  شطرنج بانوان

  شطرنج آقایان

  تنیس روی میز بانوان

  تیراندازی با تفنگ بادی بانوان

  تیراندازی با تفنگ بادی آقایان

  آمادگی جسمانی بانوان

  بارگذاری مدارک تیمی تنیس روی میز آقایان
فقط نامه حراست و سلامت بارگذاری شود.
  ثبت اطلاعات فردی بازیکنان تنیس روی میز آقایان

  بارگذاری اطلاعات فردی بازیکنان والیبال آقایان

  بارگذاری مدارک تیمی والیبال آقایان
فقط نامه حراست و نامه سلامت بارگذاری شود.
  بارگذاری مدارک تیمی فوتسال
فقط نامه حراست و تاییدیه سلامت را بارگذاری نمایید.
  اطلاعات فردی بازیکنان فوتسال

  مهمانسرای بیت الجواد (مرداد ماه2)

  مهمانسرای قائم (تیرماه2)

  مهماسرای بیت الجواد (مهرماه)

  مهمانسرای بیت الجواد (شهریورماه)
ظرفیت واحد های 6 نفره شهریور ماه تکمیل شده است
  مهمانسرای بیت الجواد (مرداد ماه)
ثبت اطلاعات نام و نام خانوادگی، کد ملی، محل خدمت و شماره تماس اجباری می باشد.
  مهمانسرای قائم ( مهرماه و آبان ماه)
ثبت اطلاعات نام و نام خانوادگی، کد ملی، محل خدمت و شماره تماس اجباری می باشد.
  مهمانسرای قائم (شهریور ماه)
ثبت اطلاعات نام و نام خانوادگی، کد ملی، محل خدمت و شماره تماس اجباری می باشد.
  مهمانسرای قائم (مرداد ماه)
ثبت اطلاعات نام و نام خانوادگی، کد ملی، محل خدمت و شماره تماس اجباری می باشد.
  مهمانسرای قائم (تیرماه)
اتمام زمان ثبت نام تیرماه در صورت ظرفیت مجدد اطلاع رسانی می شود.
  ثبت نام متقاضیان مهمانسرای قائم مشهد (تیرماه)

  نظرسنجی بیمه تکمیلی درمان (بیمه سینا)
پاسخگوی گرامی؛ با سلام و احترام، پرسشنامه حاضر به منظور سنجش میزان رضایتمندی بیمه گذاران ارجمند از کیفیت خدمات شرکت بیمه سینا در رشته درمان تکمیلی تهیه شده است، نظرات شما می تواند راهگشایی برای بهبود کیفیت خدمات ما باشد، از این رو خواهشمندیم با اختصاص دقایقی از وقت خود ما را در انجام این نظرسنجی یاری فرمائید.
  فرم درخواست اسكان

  فرم درخواست عضويت بيمه تكميلي سال 1392
چهار آيتم اول(نام و نام خانوادگي، كد ملي، آدرس ايميل و شماره تلفن)مربوط به بيمه شده اصلي مي باشد. وارد كردن آدرس ايميل اجباري نيست.
 
< >