چارت سازمانی
Skip Navigation Links.
Collapse   مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی   مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی
  امین صداقت
  مسعود کشاورز
Collapse   مناقصات و قراردادها   مناقصات و قراردادها
  محمد جواد جلالی
  حسن عرب زاده
  محمد فاطمی
Collapse   امور رفاهی و تربیت بدنی کارکنان   امور رفاهی و تربیت بدنی کارکنان
Collapse   خوابگاه تهران   خوابگاه تهران
  مرتضی مهاجر
  محمد کدخدایی
  هادی زیانکاو
  محسن محمدی
  سهیلا قائدی
  الهام غریبی
  سکینه حیدری
  مهری جعفری
  احمد روستا
Collapse   واحد تدارکات و بازرگانی   واحد تدارکات و بازرگانی
Collapse   کارپردازی   کارپردازی
  محمد دوانی
  امین مهدی زاده دوانی
  محمد دوانی
  امین مهدی زاده دوانی
Collapse   انبارداری   انبارداری
  فرشید مصری
  وحید معصومی
  اکبر مفتاح بوشهری
Collapse   نقلیه   نقلیه
  محسن محمدعلی پور
  محمدعلی اسپویی
  عبدالعلی شاهانی
  احمد شمسی
  اکبر دباش
  ایمان بختیاری
Collapse   امور خدمات عمومی   امور خدمات عمومی
  محسن بلالی
  خلیل سبحانیان
  حسین محمدی
  علی رضایی فرد
  ابراهیم جمیری
  محمد احمدی
  امیید شمسی
  عباس جمالی
  رضا زحمتکش
  اکبر جعفرابراهیمی
  سیدرضا هاشمی
  لیلی شاطریان
  احمد زائرابراهیمی
Collapse   دبیرخانه و میز خدمت   دبیرخانه و میز خدمت
  سید محمد فاطمی
  سکینه ماهینی
  منیژه گرد
  حسین حاجی نژاد
Collapse   تاسیسات و نگهداشت   تاسیسات و نگهداشت
  علی افرنده
  مهدی متولی
  علیرضا محمدی
  علیرضا عبدی پور

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >