چارت سازمانی
Skip Navigation Links.
Collapse   مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی   مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی
  امین صداقت
  مسعود کشاورز
Collapse   مناقصات و قراردادها   مناقصات و قراردادها
  محمد جواد جلالی
  حسن عرب زاده
  محمد فاطمی
Collapse   امور رفاهی و تربیت بدنی کارکنان   امور رفاهی و تربیت بدنی کارکنان
Collapse   خوابگاه تهران   خوابگاه تهران
  مرتضی مهاجر
  محمد کدخدایی
  هادی زیانکاو
  سهیلا قائدی
  الهام غریبی
  محسن محمدی
  احمد روستا
Collapse   واحد تدارکات و بازرگانی   واحد تدارکات و بازرگانی
Collapse   کارپردازی   کارپردازی
  امین مهدی زاده دوانی
  محمد دوانی
  وحید معصومی
  محمد دوانی
  امین مهدی زاده دوانی
Collapse   انبارداری   انبارداری
  فرشید مصری
  انبار
  اکبر مفتاح بوشهری
Collapse   نقلیه   نقلیه
  محسن محمدعلی پور
  احمد شمسی
  ایمان بختیاری
  اکبر دباش
  امور نقلیه
Collapse   امور خدمات عمومی   امور خدمات عمومی
  محسن بلالی
  خلیل سبحانیان
  طاهره پورشمس
  جمشید زنده بودی
  حسین محمدی
  علی رضایی فرد
  ابراهیم جمیری
  محمد احمدی
  امیید شمسی
  عباس جمالی
  رضا زحمتکش
  اکبر جعفرابراهیمی
  سیدرضا هاشمی
  لیلی شاطریان
  احمد زائرابراهیمی
Collapse   دبیرخانه و میز خدمت   دبیرخانه و میز خدمت
  سید محمد فاطمی
  سکینه ماهینی
  منیژه گرد
  حسین حاجی نژاد
Collapse   تاسیسات و نگهداشت   تاسیسات و نگهداشت
  علی افرنده
  مهدی متولی
  علیرضا محمدی

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >