تاسیسات و نگهداشت


شرح وظایف:

واحد تاسيسات :

1- تعمير و نگهداشت سيستم هاي برق رساني

2- تعمير و نگهداشت سيستم هاي آب مصرفي دانشگاه

3- تعمير و نگهداشت سيستم هاي مخابراتي

4- تعمير و نگهداشت سيستم هاي اصلي فاضلاب

5- تعمير و نگهداشت تاسيسات دانشگاه در ساعات خارج از وقت اداري در تمام سال به صورت كشيك شبانه روزي

6- تعمير و نگهداشت ساير وسايل و تجهيزات اداري،ساختماني و نصب وسايل و تجهيزات

7- تعمير قفل،درب،چهارچوب فلزي،چوبي و .....

8- نصب وسايل در واحدها و سرويس هاي بهداشتي و ....


چارت سازمانی تاسیسات و نگهداشت
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >