کارگاه


10 آبان 1399
کارگاه روش ها و تکنیک های کاربردی و جذاب یادگیری خودآموز زبان انگلیسی
برگزاری کارگاه روش ها و تکنیک های کاربردی و جذاب یادگیری خودآموز زبان انگلیسی توسط بنیاد ملی نخبگان

 

10 مهر 1399
برگزاری کارگاه آموزشی توسط کانون پرورش فکری
برگزاری کارگاه آموزشی توسط کانون پرورش فکری جهت فرزندان پرسنل به مناسبت روز جهانی کودک

 
 
 
< >