مدارك مورد نياز جهت صدور معرفي نامه(سرپائي،بستري)چيست؟


1- اصل و تصوير كارت بيمه شده

2- اصل و تصوير دفترچه بيمه پايه بيمه شده اصلي و بيمار

3- اصل و تصوير دستور پزشك معالج مبني بر نوع بيماري يا عمل جراحي يا خدمات تشخيصي درماني در مركز مورد نظر

4-ارائه اصل شناسنامه و تصوير صفحات اول و دوم شناسنامه جهت فرزندان اناث بالاي 15 سال و در خصوص فرزندان ذكور بالاتر از 22 سال ارائه گواهي تحصيلي دانشجوئي معتبر الزامي ميباشد.


تعداد بازدید:   ۳

برگشت

< >