پس از عقد قرارداد بيمه تكميلي چقدر زمان لازم است تا هزينه هاي جراحي ها را بيمه متقبل شود؟


هر قرارداد با توجه به مفاد قرارداد دوره انتظار متفاوتي دارد

تعداد بازدید:   ۴

برگشت

< >