چه کسی موظف به پرداخت بیمه عمر می باشد؟


در مورد بیمه عمر بازنشستگی،طرف قرارداد بیمه گر،با بیمه گذار است و او موظف به پرداخت حق بیمه خواهد بود.اما لازم به ذکر است که بیمه شده نیز در کنار دستگاه سهمی را پرداخت مینماید.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >