مدارک لازم برای پرداخت بیمه عمر فرد متوفی چیست؟


مدارک لازم:

1.کپی شناسنامه صفحه اول بصورت خوانا از فرد متوفی
2.کپی کارت ملی فرد متوفی
3.حکم کارگزینی
4.گواهی وفات(گواهی ثبت احوال)
5.گواهی فوت(گواهی صدور جواز دفن)
ضمنا همه مدارک باید برابر با اصل باشند


تعداد بازدید:   ۲

برگشت

< >