هزینه سرانه بیمه تکمیلی سال 97 چقدر میباشد؟


بیمه سال 97 شامل 2 طرح میباشد که به صورت اختیاری پرسنل میتوانند بیمه شوند.

طرح الف: 215000 ریال

طرح ب: 425000 ریال


تعداد بازدید:   ۳

برگشت

< >