مديريت امور رفاهی و پشتیبانی

1397/7/3 0:0
معرفي مديريت

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: امین صداقت

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی( شاخه استراتژیک) - دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی

پست سازمانی: مدیر امور رفاهی و پشتیبانی 

شماره تماس:
مستقيم: 07733323511
داخلي:300

دور نويس:07733340380 

email:amin_sedaghat48@yahoo.com

 

 

رزومهتاریخ بروز رسانی:   14 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ
< >