تماس با ما

1396/11/15 0:0

چارت سازمانی
Skip Navigation Links.
Collapse    مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی   مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی
    امین صداقت      داخلی:300   مستقیم:33323511
    مسعود کشاورز      داخلی:300 مستقیم: 33323511
  Collapse    مناقصات و قراردادها   مناقصات و قراردادها
  Collapse    امور رفاهی و تربیت بدنی کارکنان   امور رفاهی و تربیت بدنی کارکنان
 

  احمد روستا                داخلی:300   مستقیم:33323511

مهری جعفری      داخلی: 303

  Collapse    واحد تدارکات و بازرگانی   واحد تدارکات و بازرگانی
  Collapse    امور خدمات عمومی   امور خدمات عمومی
  Collapse    دبیرخانه و میز خدمت   دبیرخانه و میز خدمت
  Collapse    تاسیسات و نگهداشت   تاسیسات و نگهداشت
       
       
       
         
       
         
       


تاریخ بروز رسانی:   14 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >