چارت سازمانی مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

1396/8/30 0:0

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

معاونت توسعه مدیریت و منابع

چارت سازمانی مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

 


تاریخ بروز رسانی:   14 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >