ماده24- تجدید و لغو مناقصه

1392/2/25 0:0

الف - مناقصه در شرایط زیر تجدید می گردد:

کم بودن تعداد مناقصه گران از حدنصاب تعیین شده در اسناد مناقصه
امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد
پایان مدت اعتبار پیشنهادها
رأی هیات رسیدگی به شکایات
بالا بودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد


ب - مناقصه در شرایط زیر لغو می شود:

نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد
تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد
پیشامدهای غیرمتعارف نظیر جنگ ، زلزله ، سیل و مانند آنها
رأی هیات رسیدگی به شکایات
تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران


ج - مناقصه گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده ( 22 ) این قانون به آگاهی همه مناقصه گران برساند


تاریخ بروز رسانی:   16 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >