معرفي و شرح وظيفه واحد ميز خدمت و دبيرخانه

1392/2/21 0:0

امور دبيرخانه و ميز خدمت :


1- دريافت كليه مكاتبات دانشگاه به طرق مختلف(اداره پست،اتوماسيون اداري،نامه رسان واحدها)و تفكيك و ارسال آنها به واحدهاي مربوطه
2- دريافت و ارسال مكاتبات دانشگاه از طريق شبكه دولت و اتوماسيون اداري
3- دريافت كليه مكاتبات خارجي از طريق اداره پست
4- ثبت كليه مكاتبات مربوط به رياست دانشگاه و معاونتها و تفكيك نامه معاونتها و ارسال به واحد مربوطه
5- تفكيك،اسكن و ارسال نامه هاي واصله به حوزه معاونت پشتيباني از طريق اتوماسيون اداري
6- پرينت و آماده سازي نامه هاي صادره ارسالي از طريق اتوماسيون اداري به واحدهاي مورد نظر داخلي يا خارجي
7- پاسخگوئي تلفني و حضوري به ارباب رجوع و همكاران كه جهت پيگيري نامه هاي خود به دبيرخانه مركزي دانشگاه مراجعه مي نمايند.
8- كپي و آماده كردن جزوات مربوط به دانشگاه و معاونتها


تاریخ بروز رسانی:   14 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >