معرفي و شرح وظيفه واحد خدمات

1392/2/21 0:0

 

 

 

واحد خدمات :


1- نظارت و ايجاد هماهنگي لازم بر امور شركتهاي خدماتي و فني و بازرگاني و حمل و نقل و چاپ و تكثير و ...
2- نظارت و ايجاد هماهنگي بر امور عمومي ساختمانهاي تحت پوشش از قبيل فضاي سبز و خطوط تلفن و تنظيمات و تاسيسات و ...
3- نظارت و ايجاد هماهنگي بر امور مربوط به مهمانسراها و خوابگاهها
4- انجام امور نظافت محوطه و ساختمانهاي ستاد و متعلقات آنها در ساعات اداري و غير اداري
5- حمل و نقل و جابجايي اثاث – ملزومات و تجهيزات اداري – تحويل و توزيع ناهار كاركنان ستاد و انجام امور پشتيباني در كليه سمينارها و همايشها
6- برآورد و تنظيم درخواست وسائل و لوازم مورد نياز نظافتي،تاسيساتي و ساختماني با توجه به سفارش و حجم كار
7- بهسازي فضاي سبز – گلكاري – هرس نمودن برگ روي محوطه و تزئين باغچه ها و گلهاي فصلي 

 


تاریخ بروز رسانی:   14 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >