معرفي و شرح وظيفه واحد امور رفاهي

1392/2/21 0:0

 

 

 

 

 

امور رفاهي :

 

1- برگزاري جلسات در خصوص امور رفاهي كاركنان و ارائه پيشنهادات مفيد و منطقي
2- پيش بيني احتياجات رفاهي پرسنلي و اقدام در مورد تامين نيازهاي مربوطه
3- همكاري در ايجاد هماهنگي برنامه هاي رفاهي – تفريحي و ورزشي كاركنان به منظور هر چه مفيدتر كردن آنها
4- شركت در سمينارها،كميته ها و كنفرانسهاي مربوط به امور رفاهي كاركنان و پيشنهاد نظرات اصلاحي در انجام بهينه امور
5- همكاري در انعقاد قراردادهاي بيمه و ساير امور رفاهي
6- هماهنگي و اقدام در مورد پرداخت سرمايه عمر و حادثه كاركنان شاغل و بازنشسته،كمك هزينه هاي ازدواج و فوت
7- هماهنگ كننده امور فوق برنامه رفاهي اداره رفاه(تهيه بليط هاي استخر – سينما و ...)
8- انجام امور مربوط به مهدكودك ستاد
9- انجام ساير امور محوله توسط مقام مافوق مطابق مقررات


تاریخ بروز رسانی:   14 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >