آگهي مناقصه عمومي

تاریخ نامه: 28 آبان 1391
شماره نامه: 29111/20/دپ
احداث خانه پزشک روستاي شنبه  
مناقصات  |   

بسمه تعالي

نظر به اينکه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد که احداث خانه پزشک روستاي شنبه از توابع شهرستان دشتي را به بخش خصوصي واگذار نمايد. لذا از کليه شرکت هاي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل به آدرس : دانشگاه علوم پزشکي، گروه فني و نظارت بر طرحهاي عمراني جهت دريافت اسناد مناقصه مراجعه نمايند.

رديف محل اجراي پروژه مبلغ برآورد اوليه مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه
1 شهرستان دشتي(خورموج- روستاي شنبه) 450231245 19000000

 

1)محل و تاريخ توزيع اسناد مناقصه : دو روز بعد از تاريخ درج آگهي در روزنامه به مدت دو روز کاري- گروه فني و نظارت بر طرحهاي عمراني دانشگاه

2) متقاضيان مي بايست حداکثر تا پايان وقت اداري روز 15/9/91 پيشنهادات خود را به دبيرخانه دانشگاه تحويل نمايند.

3) پاکتهاي پيشنهادي در تاريخ 18/9/91 در دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي شوند، لازم به ذکر است آگهي مذکور در سايت ملي مناقصات به آدرس www.iets.mprog.ir نيز درج گرديده است.

ضمنا هزينه درج آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.کلمات کلیدی:
آگهي.مناقصه.خانه.پزشک.شنبه    

تاریخ بروز رسانی:   28 آبان 1391

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >