آگهي مناقصه عمومي

تاریخ نامه: 27 آبان 1391
شماره نامه: 28166
آگهي مناقصه طبخ و توزيع غذاي بيمارستان 17 شهريور برازجان  
مناقصات  |   

بسمه تعالي

نظر به اينکه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر قصد واگذاري امور طبخ و توزيع غذاي بيمارستان هفده شهريور برازجان به بخش خصوصي را دارد لذا کليه شرکت هاي واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از طريق سايت اينترنتي پايگاه ملي مناقصات http://iets.mpory  يا طبق برنامه زمانبندي شده ذيل به آدرس بوشهر - خيابان معلم- روبروي جايگاه نماز جمعه - دانشگاه علوم پرشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر- امور قراردادها مراجعه نمايند.

1) مهلت توريع اسناد مناقصه : ار تاريخ انتشار آگهي به مدت سه روز کاري

2) مهلت تحويل پيشنهادات: پايان وقت اداري روز شنبه  مورخ  11/9/91

3)تاريخ برگزاري کميسيون مناقصه: روز دوشنبه 13/9/91

به دبيرخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر تحويل و رسيد دريافت نماييد.

ضمنا هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهرکلمات کلیدی:
آگهي.مناقصه    

تاریخ بروز رسانی:   27 آبان 1391

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >