آگهي مناقصه

تاریخ نامه: 16 آبان 1391
شماره نامه:
 
مناقصات  |   

 آگهي مناقصه عمومي

نظر به اينکه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد، احداث مرکز بهداشتي درماني شماره 2 عسلويه همراه با پانسيون پزشکان و ديوار و محوطه را به بخش خصوصي واگذار نمايد، لذا از کليه شرکتهاي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر ، خيابان معلم، روبروي جايگاه نماز جمعه، دانشگاه علوم پزشکي ، گروه فني و نظارت بر طرحهاي عمراني مراجعه نمايند.

 

رديف

محل اجراي پروژه

برآورد اوليه

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه

1

عسلويه(روستاي بيدخون)

754/150/197/4 ريال

000/000/63 ريال

 

تاريخ و محل توزيع اسناد مناقصه: دو روز پس از تاريخ درج آگهي به مدت سه روز کاري _ گروه فني و نظارت بر طرحهاي عمراني دانشگاه علوم پزشکي

 کلمات کلیدی:
آگهي.مناقصه    

تاریخ بروز رسانی:   15 آبان 1391

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >