آگهي مزايده

تاریخ نامه: 6 آبان 1391
شماره نامه: 216124/20/دپ
 
مزايدات  |   

آگهي مزايده

نظر به اينکه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد اموال اقساطي و خارج از رده شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان و بيمارستان 17 شهريور برازجان را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند لذا کليه واجدين شرايط مي توانند طبق برنامه زمانبندي شده ذيل به آدرس بوشهر_ خيابان معلم_ روبروي جايگاه نماز جمعه_ دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر_ امور قراردادها مراجعه نمايند.

مهلت توزيع اسناد: از تاريخ انتشار آگهي به مدت 3 روز کاري

مهلت تحويل پيشنهادات : پايان وقت اداري روز     مورخ 

به دبيرخانه مرکز علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر تحويل و رسيد دريافت نمايند.

تاريخ بازگشايي: ده روز پس از پايان مهلت تحويل پيشنهادات

ضمنا هزينه درج آگهي بر عهده برنده مزايده مي باشد.

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
   

تاریخ بروز رسانی:   6 آبان 1391

تعداد بازدید:   ۲
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >