آگهي مناقصه

تاریخ نامه: 2 آبان 1391
شماره نامه: 24829/10/20/دپ
آگهي مناقصه عمومي  
مناقصات  |   

آگهي مناقصه عمومي

نظر به اينکه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد احداث پروژه 6 واحدي منازل پزشکان متخصص 17 شهريور برازجان را به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از کليه شرکت هاي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر ، خيابان معلم، روبروي جايگاه نماز جمعه ، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر، گروه فني و نظارت بر طرح حاي عمراني مراجعه نمايند.

 

رديف

محل اجراي پروژه

برآورد اوليه

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه

1

برازجان

2941775925

51500000 ريال

 

تاريخ توزيع اسناد مناقصه: از تاريخ درج آگهي به مدت سه روز کاري ،

محل توزيع اسناد مناقصه:دانشگاه علوم پزشکي- گروه فني و نظارت بر طرحهاي عمراني

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهرکلمات کلیدی:
آگهي.مناقصه.پروژه    

تاریخ بروز رسانی:   6 آبان 1391

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >