چارت سازمانی
Skip Navigation Links.
Collapse   مدیریت خدمات پشتیبانی   مدیریت خدمات پشتیبانی
Collapse   دفتر مدیریت خدمات پشتیبانی   دفتر مدیریت خدمات پشتیبانی
Collapse   مدیر خدمات پشتیبانی   مدیر خدمات پشتیبانی
  مهندس حسین حمایتی
  معاون اجرایی خدمات پشتیبانی
Collapse   مسئول دفترمدیریت خدمات پشتیبانی   مسئول دفترمدیریت خدمات پشتیبانی
  احمد روستا
Collapse   مسئول مالی خدمات پشتیبانی   مسئول مالی خدمات پشتیبانی
  غلامرضا قائدی
Collapse   امور قرارداها   امور قرارداها
Collapse   مسئول امور قراردادها   مسئول امور قراردادها
  محمدحسین ستوده
Collapse   کارشناس امور قراردادها   کارشناس امور قراردادها
  نسترن مقدس جعفری
Collapse   متصدی امور قراردادها   متصدی امور قراردادها
  منیژه گرد
Collapse   امور رفاهی   امور رفاهی
Collapse   مسئول امور رفاهی   مسئول امور رفاهی
  سکیه حیدری
Collapse   کارشناس امور بیمه ای   کارشناس امور بیمه ای
  الهام غریبی
Collapse   کارشناس امور رفاهی   کارشناس امور رفاهی
  سهیلا قائدی
Collapse   واحد تدارکات و بازرگانی   واحد تدارکات و بازرگانی
Collapse   مسئول تدارکات   مسئول تدارکات
  عبدالله معصومی
Collapse   کارپرداز   کارپرداز
  حسن عرب زاده
  امین مهدی زاده
Collapse   امور خدمات عمومی   امور خدمات عمومی
Collapse   مسئول خدمات عمومی   مسئول خدمات عمومی
  محسن بلالی
Collapse   امور نقلیه   امور نقلیه
Collapse   مسئول هماهنگ کننده خودروها   مسئول هماهنگ کننده خودروها
  محسن محمدعلیپور
Collapse   راننده   راننده
  احمدرضا زنگویی
  احمد شمسی
  اکبر دهباشی
  ایمان بختیاری
  رضا خسروآبادی
  عبدالرحیم حیدری منش
  محمدرضا محمودی
  اردلان صفایی
  یوسف حاجی نژاد
  کمال فاضلی
Collapse   دبیرخانه مرکزی و میز خدمت   دبیرخانه مرکزی و میز خدمت
Collapse   مسئول دبیرخانه   مسئول دبیرخانه
  محمد فاطمی
Collapse   دایره ارسال و مراسلات   دایره ارسال و مراسلات
  گلی مرادی
  حسین حاجی نژاد
Collapse   ماشین نویس   ماشین نویس
  سکینه ماهینی
  معصومه اسماعیل پور
  فاطمه فقیه
  مریم پولادی
Collapse   تاسیسات   تاسیسات
Collapse   مسئول تاسیسات   مسئول تاسیسات
  امین مهدی زاده
Collapse   تاسیسات چی   تاسیسات چی
  علیرضا عبدی پور
  علیرضا محمدی
  علی افرنده
  مهدی متولی
  علی اصغر مظلوم زاده
Collapse   مهدکودک   مهدکودک
Collapse   سرپرست مهدکودک   سرپرست مهدکودک
  ملک جان جبرستانی
Collapse   مربی کودک   مربی کودک
  مژگان مهرافشاری
  زینب زارع پور
  فاطمه نظاری
  آزاده حاجیدانی
  زهرا مشکین
Collapse   واحد انبار   واحد انبار
Collapse   مسئول انبار   مسئول انبار
  سید سعید حسینی
Collapse   انباردار   انباردار
  فرشید مصری
Collapse   متصدی انبار   متصدی انبار
  اکبر مفتاح

تعداد بازدید:   ۱۳۱۱


برگشت>>

< >