چارت سازمانی
Skip Navigation Links.
Collapse    مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی   مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی
  حسین حمایتی
  امین صداقت
Collapse    مناقصات و قراردادها   مناقصات و قراردادها
  محمد جواد جلالی
  حسن عرب زاده
  منیژه گرد
Collapse    امور رفاهی و تربیت بدنی کارکنان   امور رفاهی و تربیت بدنی کارکنان
  سکینه حیدری
  سهیلا قائدی
  الهام غریبی
  احمد روستا
Collapse    واحد تدارکات و بازرگانی   واحد تدارکات و بازرگانی
Collapse    کارپردازی   کارپردازی
  امین مهدی زاده دوانی
  محمد دوانی
Collapse    انبارداری   انبارداری
  فرشید مصری
  اکبر مفتاح بوشهری
Collapse    نقلیه   نقلیه
  محسن محمدعلی پور
  احمد شمسی
  ایمان بختیاری
  اکبر دباش
Collapse    امور خدمات عمومی   امور خدمات عمومی
  محسن بلالی
  خلیل سبحانیان
  طاهره پورشمس
  جمشید زنده بودی
  حسین محمدی
  علی رضایی فرد
  ابراهیم جمیری
  محمد احمدی
  امیید شمسی
  عباس جمالی
  رضا زحمتکش
  اکبر جعفرابراهیمی
  سیدرضا هاشمی
  سید محمود یاحسینی
  لیلی شاطریان
Collapse    دبیرخانه و میز خدمت   دبیرخانه و میز خدمت
  سید محمد فاطمی
  سکینه ماهینی
  معصومه اسماعیل پور
  فاطمه فقیه
  مریم پولادی
  گلی مرادی دارخوری
  حسین حاجی نژاد
Collapse    تاسیسات و نگهداشت   تاسیسات و نگهداشت
  علی افرنده
  علیرضا عبدی پور
  مهدی متولی
  علیرضا محمدی

تعداد بازدید:   ۲۵۲


برگشت>>

< >