چارت سازمانی
Skip Navigation Links.
Collapse   مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی   مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی
  حسین حمایتی
  غلامرضا قائدی
Collapse   مناقصات و قراردادها   مناقصات و قراردادها
  محمد حسین ستوده
  حسن عرب زاده
  عبدالرضا سالمیان
Collapse   امور رفاهی و تربیت بدنی کارکنان   امور رفاهی و تربیت بدنی کارکنان
  سکینه حیدری
  سهیلا قائدی
  الهام غریبی
  احمد روستا
Collapse   واحد تدارکات و بازرگانی   واحد تدارکات و بازرگانی
Collapse   کارپردازی   کارپردازی
  سیدسعید حسینی
  امین مهدی زاده دوانی
  محمد دوانی
Collapse   انبارداری   انبارداری
  فرشید مصری
  اکبر مفتاح بوشهری
Collapse   نقلیه   نقلیه
  محسن محمدعلی پور
  احمد شمسی
  احمد رضا زنگوئی
  ایمان بختیاری
  اکبر دباش
Collapse   امور خدمات عمومی   امور خدمات عمومی
  محسن بلالی
  خلیل سبحانیان
  طاهره پورشمس
  جمشید زنده بودی
  حسین محمدی
  علی رضایی فرد
  ابراهیم جمیری
  محمد احمدی
  امیید شمسی
  عباس جمالی
  رضا زحمتکش
  اکبر جعفرابراهیمی
  سیدرضا هاشمی
  سید محمود یاحسینی
  لیلی شاطریان
Collapse   دبیرخانه و میز خدمت   دبیرخانه و میز خدمت
  سید محمد فاطمی
  سکینه ماهینی
  معصومه اسماعیل پور
  فاطمه فقیه
  مریم پولادی
  گلی مرادی دارخوری
  حسین حاجی نژاد
Collapse   تاسیسات و نگهداشت   تاسیسات و نگهداشت
  علی افرنده
  علیرضا عبدی پور
  مهدی متولی
  علیرضا محمدی
Collapse   مهدکودک   مهدکودک
  ملک جان جبرستانی
  زینب زارع پور
  فاطمه نظاری
  آزاده حاجیدانی
  مژگان مهرافشاری
  زهرا مشکین

تعداد بازدید:   ۶۲


برگشت>>

< >