دوره آموزشی آشنایی با حقوق قراردادها و برگزاری مناقصات و مزایدات

25 آذر 1393
دوره آموزشی آشنایی با حقوق قراردادها و برگزاری مناقصات و مزایدات

دوره آموزشی آشنایی با حقوق قراردادها و برگزاری مناقصات و مزایدات با هدف آشنایی مدیران امور عمومی و کارشناسان حقوقی با اجرای صحیح فرآیند معاملات و قراردادها در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار گردید.
دوره آموزشی آشنایی با حقوق قراردادها و برگزاری مناقصات و مزایدات با هدف آشنایی مدیران امور عمومی و کارشناسان حقوقی با اجرای صحیح فرآیند معاملات و قراردادها در دانشگاه ، ارتقاء سطح ایمنی فرآیند قراردادها و رعایت مباحث مالی در انجام مناقصات ومزایدات توسط مدرسین دانشگاه جناب آقای مسعود صداقت، بهروز اکبری و سلمان احمدی جهت کارشناسان و مدیران امور عمومی به تعداد 40 نفر مورخ 25/9/93 در سالن اجتماعات شهدا تشکیل گردید

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.