دوره آموزشی آشنایی با اصول و فنون پذیرایی و تشریفات

19 اسفند 1393
دوره آموزشی آشنایی با اصول و فنون پذیرایی و تشریفات

دوره آموزشی آشنایی با اصول و فنون پذیرایی و تشریفات با هدف آشنایی مدیران امور عمومی و آگاهی نیروهای خدمات جهت چگونگی برگزاری و اجرای صحیح فرایند پذیرایی و تشریفات در طول خدمت و همایشها و کارگاهها و جلسات اداری در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر توسط مدرسین ذیربط جناب آقای میلکی و کره بندی مطلق جهت مدیران امور عمومی و نیروهای خدمات دانشگاه و مراکز تابعه به تعداد 60 نفر مورخ 11/12/93 در سالن شهید مفتح معاونت بهداشتی دانشگاه تشکیل گردید.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.