مديريت امور رفاهی و پشتیبانی

1396/10/5 0:0
معرفي مديريت

 

نام و نام خانوادگی: حسین حمایتی

مدرک تحصیلی: كارشناس مهندسی بهداشت محیط

پست سازمانی: مدیر خدمات پشتیبانی                

شماره تماس:
مستقيم: 07733323511
داخلي:300

دور نويس:07733340380 

email:rooz55hemayat@gmail.com

cv


   
تعداد بازدید:   ۲۲

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >